Mannen in the making, februari 2017

Kvinnorörelsen har sedan 1970-talet utvidgat det kvinnligas sfär så att mycket av det som i vår västerländska kultur förr ansågs som manligt har blivit tillgängligt för kvinnor – det manliga har alltså länge ansetts vara det eftertraktansvärda. År 2017 är dags att ställa motfrågan: är den kvinnliga sfärens rättigheter på motsvarande vis tillgängliga för män? Hur känner männen inför det som skulle kunna betecknas som kvinnans automatiska emotionella maktposition i familjen, i och med närrelationen till barnen? Allt fler män väljer att ta ut sin pappaledighet i Finland – känner män sig jämlika som förälder? Eller håller kvinnan fortfarande fast i ett slags maktposition i hemmet? Visst är det väl en trött kliché att män inte bryr sig om känslor?

I vår tudelade programserie kommer 6 män från åldern 26 till 82 att dela med sig av hur de ser att mansrollen håller på (eller inte) att förändras. Nico har just startat en feministisk manstidning “Samu”, Mats fotograferar i slutet av dagen stilleben från sina tre barns lekar och gör finurliga uppdateringar på Facebook (hans bild här ovan). Per-Erik tycker att han inte ser några velourmän bland sina barnbarn och barnbarnsbarn, utan att de klassiska mansidealen som förhärligar prestation och olika prov på styrka lever och mår bra medan Björn som jobbar som vårdare på ett boende för tonåringar med psykosociala problem säger att det nuförtiden är ok för kvinnor att definiera både sig själva och män, medan män inte är fria att säga vad de anser om någondera. Enligt honom hänger mäns stumhet delvis ihop med att män bär på en kollektiv känsla av skuld. Män har länge stått för förtrycket och är därför enligt honom rädda för att trampa i klaveret.

Här ett par bilder från vårt första planeringsmöte. Från vänster på den andra bilden; Rikard Lassenius (tunnare och grafik), Ville Tanttu (fotograf) och Janna Thorström (produktion och regi tillsammans med Emma Fogelholm).