Första Burleskträffen, januari 2017

En kylig söndagseftermiddag träffas vi – Emma, Janna och vår nya dokumentärs huvudperson Lidia Bäck tillsammans med fotografen Mara Jelinko – på Löyly i Helsingfors.

Vi lever i ett samhälle där unga flickor ofta har svårt att hitta sig själva och vara bekväma med sina kroppar. Ser man analytiskt på hur media framställer kvinnor idag är det föga överraskande. En nyligen gjord undersökning visade på att många vanliga modemagasin riktade till kvinnor består upp till 85% av reklam – vars syfte är att sälja produkter som ska få oss att se bättre ut. De unga kvinnor som syns i reklamerna är mycket smala och så gott som alltid retuscherade. Hur navigerar man som kvinna i detta träsk av extrema visuella förebilder och blir bekväm i sin kropp som den är? Förslagen som haglar in utifrån är många och få verkar ställa frågan: vad vill du själv?

Jobbet med att medvetandegöra den sexualitetsnorm och objektifiering av kvinnan som genomsyrar vår kultur har bara börjat och avsikten med detta program är att utgöra ett led i processen. För Lidia har det skett en enorm befrielse via burlesken eftersom hon genom den släppt kritiken mot sin kropp. Hur ser det ut då en person som Lidia via att göra burlesk har återerövrat sin kropp och känner att hon blivit ett subjekt? Hur ser en kameraföring ut som tar in det som sker utan att göra det till ett objekt då kameran som medium är objektifierande? Ute grånande ljus över fruset vatten. Inomhus en brasa som brinner, klirr av matgäster och fortsatta samtal.

Från vänster: Lidia Bäck, Janna Thorström, Emma Fogelholm och Mara Jelinko. Burleskfotografi: B-space.